Adacta Personalplaneringsverktyg

Ett enkelt verktyg som sparar både tid och pengar!

Adacta är ett verktyg som hjälper dig att skapa en relevant budget och få en bättre överblick samt kontroll över personalresurserna. Planering och resultat blir lätt att följa upp och personalkostnaderna optimeras.

 

Logiskt upplägg

Adacta tar fram verksamhetens personalkostnad i timmar och i tjänster vilket innebär att personalbehov, arbetstider, helgpass, vikarier och er tillgång av personal blir väldigt tydlig inför varje vecka, månad eller schemaperiod.

 

 

 

Översikt i nivåer

Verktyget är uppbyggt i en övergripande-, verksamhets- och avdelningsnivå vilket ger en tydlig överblick över hela företagets personalbehov och tillgång av resurser samt uppföljning av dessa. Med en effektivare personalplanering hamnar resurserna rätt!

Svart på vitt

• Personalbehov

• Personalresurser

• Vikarietillgång

• Budget

• Differens mellan budget och personalbehov

• Differens mellan personalbehov och tillgång

• Jämförelse med liknande verksamheter

Ekonomi

Med Adacta får du kontroll över verksamhet och budget. Konsekvenserna av förändringar i personalbehov, arbetstider eller arbetstidsmått synliggörs. Ett måste för att skapa en hållbar planering och relevant budget!

Uppföljning

Planering och resultat blir lätt att följa upp och kostnaderna för verksamheten tydliggörs.

Utbildning i verktyget

Med Adacta följer en personlig utbildning i verktyget.

Webbaserat verktyg

Adacta är ett webbaserat verktyg vilket innebär att användaren kommer åt verktyget oberoende av plats eller dator.

 

 

Adacta Personalplanering AB   •   Kornvägen 3,  374 30 Karlshamn   •   0733-71 98 21  •   info@adactapersonalplanering.se