Våra tjänster

Adacta erbjuder personlig service inom

 

Kartläggning av verksamhetens personalbehov och resurser

• Resultatrapport av verksamhetens nuläge.

• Förslag på verksamhetsförändringar.

• Rapportutdrag från verktyget av verksamhetens personalbehov och tillgång av resurser.

 

Konsultation och utbildning inom personal- och schemaplanering

Utbildning till chefer och schemaansvariga borde vara en självklarhet för att skapa en effektiv personalplanering. Vi genomför utbildning inom personal- och schemaplanering som skräddarsys efter just era behov och förutsättningar.

 

Webbaserat personalplanerings- och uppföljningsverktyg

Löpande användning av verktyget med tillgång till support.

 

 

Adacta Personalplanering AB   •   Kornvägen 3,  374 30 Karlshamn   •   0733-71 98 21  •   info@adactapersonalplanering.se