Adacta skapar förutsättningar till företag som vill kunna erbjuda god kvalité, visa på bra resultat

och samtidigt vara en attraktiv arbetsplats genom att använda personalresurserna på ett kostnadseffektivt sätt!

BAKGRUND

Jag, Eva-Lotta Gustafsson, som grundat Adacta är utbildad intensivvårdssjuksköterska med 25 års erfarenhet i Landstinget inom flera olika kliniker. Mitt intresse för personal och bemanning har alltid varit stort och som schemaansvarig och avdelningschef saknade jag ett verktyg som gav mig en tydlig bild av verksam-hetens behov och personalresurser. Jag drivs av att inspirera andra, hitta nya lösningar och visa på bra resultat.

När jag blev schemaansvarig frågade jag vad avdelningen kostar att driva. Chefen gav mig avdelningens budget och personal-konsulten gav mig en lista med namn. Detta sa mig absolut ingenting!!!  Jag tänkte att det måste finnas ett enklare sätt att personalplanera så att jag vet vad verksamheten kostar. På den vägen är det……….Adacta personalplanering!

 

Adacta, ett företag med många års erfarenhet och stor kompetens inom personal, bemanning och schemaplanering. Vi arbetar med både Landsting, Kommun och privata företag.

 

 

 

Adacta Personalplanering AB   •   Kornvägen 3,  374 30 Karlshamn   •   0733-71 98 21  •   info@adactapersonalplanering.se